Vertaling academische titels

In het Engels gebruikt men alleen de hoogste titel; eerder behaalde titels worden dus altijd weggelaten:

Prof.dr.ir. wordt vertaald naar: Prof.
Dr.ir wordt vertaald naar: Dr (zonder punt erachter)

ir./MSc

In tegenstelling tot wat gangbaar is bij vertalingen heeft de TU Delft ervoor gekozen om in Engelse teksten de titel ir. toch te gebruiken als dit de hoogste titel is die men heeft behaald. Gewoonlijk wordt in een vertaling naar het Engels deze titel namelijk weggelaten. Geef met cursief aan dat dit een buitenlandse titel is.

ir. wordt vertaald naar ir. (met punt erachter)

Deze richtlijn wordt ook gebruikt door het vaste externe vertaalbureau van de TU Delft. De titel ir. mag in Engelse teksten ook worden vervangen door de titel MSc (Master of Science) achter de naam, voorafgegaan door een komma, maar alleen als diegene daadwerkelijk de titel MSc heeft behaald.

Voorbeeld: M. Schipper, MSc


Voorbeelden

Prof.dr.ir. M. Schipper wordt Prof. M. Schipper
Dr.ir. M. Schipper wordt Dr M. Schipper
ir. M. Schipper wordt ir. M. Schipper of M. Schipper, MSc

 

 

 

 

Naam auteur: Webredactie M&C
© 2016 TU Delft

Metamenu