NetID


Omschrijving

Het NetID is het algemene persoonsgebonden identificatiemiddel van de TU Delft waarmee u toegang krijgt tot alle centrale ICT voorzieningen van de TU Delft.


Voor wie

Medewerkers, gasten, externe partijen en studenten.


Aanvragen

Medewerkers:

Het NetID wordt automatisch gegenereerd wanneer u bent geregistreerd bij de TU Delft.

Studenten

Het NetID wordt automatisch gegenereerd wanneer je bent ingeschreven aan de TU Delft.


 

Doorlooptijd

Uw NetID is beschikbaar zodra de aanvraag in Digiforms HR is gedaan door de afdeling. Met dit NetID hebt u in eerste instantie alleen toegang tot TU Mail, Blackboard en een basiswerkplek. Toegang tot schijven van de afdeling, autorisaties in diverse bedrijfsapplicaties en een campuskaart kunnen nu nog niet aangevraagd worden.

Nadat de opdracht voor een aanstelling door HR Services volledig is verwerkt (verwerkingsperiode tot ca. 6 weken) kan de werkplek volledig worden ingericht. Hiervan krijgt de contactpersoon van de aanvraag een e-mail. Op dat moment kunt u een campuskaart laten maken en uitgebreide rechten tot afdelingsschijven en diverse bedrijfsapplicaties krijgen. Voor informatie over de status van uw registratie kan de contactpersoon van het aanvraagformulier zich wenden tot de dienst HRM.


Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het registreren van een medewerker of student.


Klachten, wensen, informatie en storingen

Naam auteur: Webbeheer SSC ICT
© 2014 TU Delft

Metamenu